header
27. ZAŁĄCZNIK: W JAKI SPOSÓB BYŁY FORMUŁOWANE REKOMENDACJE PDF Drukuj E-mail
Wpisał surawka   
piątek, 16 grudnia 2011 15:04

27. ZAŁĄCZNIK: W JAKI SPOSÓB BYŁY FORMUŁOWANE REKOMENDACJE

 

Dla przypomnienia, tutaj są rekomendacje, które można również znaleźć w dziale Dzienne Zalecenia i w dziale Zalecenia dla witaminy B12.

 

Punkt 1

Pobieraj i przeżuwaj pastylkę zawierającą 2000 ?g B12 raz na dzień. Można przeciąć pozostałe pastylki na połowę lub ćwiartki dla zaleceń w punkcie 2. Jest w porządku pobierać więcej niż się rekomenduje. Następnie podążaj za zaleceniami w punkcie 2.

 

Punkt 2: Zobacz tabela 1-25.Tabela 1-25

 

Wiek

Raz dziennie B12 [ ?g]

zalecenia RDA

2 razy dziennie

B12 [ ?g]

Raz dziennie

B12 [ ?g]

2 dawki na tydzień

B12 [ ?g]

0 ? 5 m-cy

0,4

-

-

-

6 ? 11 m-cy

0,4

0,4 ? 1,0

5,0 - 20

200

1 -3 lat

0.9

0,8 ? 1,5

10 - 40

375

4 ? 8 lat

1,2

1,0 ? 2,0

13 - 50

500

9 ? 13 lat

1,8

1,5 ? 2,5

20 - 75

750

14 ? 64 lat

2,4

2,0 ? 3,5

25 - 100

1000

pow. 65 lat

2,6

-

500 - 1000

-

K w ciąży

2,6

2,5 ? 4,0

25 - 100

1000

K .karmiące

2,8

2,5 ? 4,0

30 - 100

1000

1 ?g = 1/1000 mg (miligrama)

- nie dotyczy, niemowlęta powinny otrzymywać wit. B12 z mlekiem matki lub spożywać specjalną odżywkę dla niemowląt, zawierającą odpowiednie ilości wit. B12.

Istnieje duża różnica w dawce pomiędzy pobieraniem dwa razy na dzień a raz dziennie ponieważ powyżej 3 ?g B12 (osoby dorosłe) jej wchłanianie drastycznie spada

Dawki większe od podanych w niniejsze tabeli, są uważane za bezpieczne, ale lepiej jest nie przekraczać podwójnej ich ilości.

Podane rekomendowane wartości są dla cyjanokobalaminy (cyjano-B12). Nie ma wystarczających badań, odnośnie innych form witaminy B12, aby opracować dla nich inne rekomendowane dawki. Po więcej informacji zobacz: Wyjątki i Ludzie palący papierosy.Wyjaśnienie do punktu 1

Zalecenia zawarte w punkcie 1 mają przyśpieszyć odnowienie zapasów witaminy B12, w oparciu o powodzenie testów na osobach z niedomaganiami absorpcji, pobierającymi doustne suplementy (jak to zostało opisane w następnej części tekstu)..

 

Doustne suplementacja witaminą B12 dla osób z upośledzoną absorpcją

Domięśniowe zastrzyki to typowy sposób, na przyśpieszone leczenie niedoborów witaminy B12. Zastrzyki mogą być bolesne i drogie. Norberg [1] (1999, Szwecja) stwierdził, na podstawie badań z lat 1950-tych oraz 1960-tych: doustny sposób podawania witaminy B12, wykorzystuje alternatywną ścieżkę, niezależną od przenośnika IF oraz ileum (dolny odcinek jelita cienkiego). Około 1% doustnej dawki, w zakresie 200-2000 ?g/dziennie, była absorbowana przez tą ścieżkę alternatywną, na podstawie tych badań. Opierając się o wyniki badań, preferowane jest doustne podawanie witaminy B12, od zastrzyków; dla większości przypadków w Szwecji, począwszy od wczesnych lat 1970-tych.

W przeglądzie literatury, zachęca się do terapii doustnej witaminą B12, w zamian za zastrzyki dla pacjentów cierpiących na anemię złośliwą. Lederle [2] (1991, USA) donosi: Szwedzcy badacze zalecają dawki w wysokości 2000 ?g B12, dwa razy na dzień lub zastrzyki, aby poprawić zasoby witaminy B12. Po terapii wstępnej, dawki 1000 ?g/dziennie wydają się być wystarczające.

 

Kuzminski i inni [3] (1998, USA) badali 33 osoby, z diagnozą niedoborów witaminy B12 (prawie wszyscy cierpieli na upośledzenie absorpcji witaminy B12), otrzymywali cyjanokobalaminę 1000 ?g w formie zastrzyków, w dniach 1,3,7,10,14,21,30,60,90; lub 2000?g doustnie, codziennie przez 120 dni (4 miesiące).

Wyniki podano w tabeli 2-25:Tabela 2-25 Dane wg. Kuzminski i inni (1998) [3]

 

Osocze B12 (pg/mL)

Osocze metylomalonyl (?mol/L)

Homocysteina

(?mol/L)

Leczenie wstępne

doustnie

93

3,85

37,2

zastrzyki

95

3,63

40

Po 4 miesiącach

Doustnie 2000 ?g/dzień

1005A

0,169B

10,6

zastrzyki

325A

0,265B

12,2

A,B ? Istotna statystycznie różnica, pomiędzy grupami oznaczonymi tymi samymi literami.

 

Kuzminski i inni. Stwierdzili, że doustne dawki cyjanokobalaminy, w wielkości 2000 ?g/dziennie były tak samo skuteczne, jak zastrzyki 1000 ?g/miesiąc, a nawet skutecznością przewyższały zastrzyki.

Delpre i Stark [4] (1999, Izrael) badał pacjentów z niedoborami witaminy B12, aby stwierdzić: czy B12 może być absorbowana, poprzez trzymanie tabletki jedynie pod językiem, (tabletki podjęzykowe). Zgodnie z założeniami teorii podjęzykowego wchłaniania: śluz na membranach komórkowych, pod językiem, efektywnie absorbuje pewne związki, szczególnie w kombinacji, ze związkami rozpuszczalnymi w tłuszczach np. cyklodekstryny. 5 osób z anemią złośliwą, 7 wegetarian, oraz 2 z chorobą Crohna (Leśniowskiego-Crohna) tj. przewlekły stan zapalny układu pokarmowego, wyrównuje upośledzone wchłanianie witaminy B12 w ileum. Pacjenci trzymali pod językiem 2 tabletki z B12 po 1000 ?g/dziennie (równoważnik 2000 ?g) produkowane przez Solgar, przez 30 minut, aż do zupełnego rozpuszczenia. Test trwał od 7 do 12 dni. Przeciętna zawartość witaminy B12 w osoczu wzrosła z 127,9 do 515,7. U wszystkich pacjentów poziomy B12 w osoczu, unormowały się. Nie stwierdzono efektów ubocznych, u żadnego z pacjentów; wszyscy pacjenci preferowali doustne dawki niż zastrzyki. Niefortunnie, Delpre i inni. (1999) nie włączyli do tych badań, grupy kontrolnej jedynie przeżuwającej tabletki, nie ma teraz sposobu, aby dowiedzieć się: czy pobieranie tabletek sposobem podjęzykowym, było efektywniejsze od przeżucia i połknięcia. Na podstawie badań Kuzminski i inni. (1998): połykanie wydaje się być równie efektywne, gdy podawanie trwa 3 miesiące.

Proszę zauważyć: wysokie dawki wspomniane w tej części tekstu, były przeznaczone dla ludzi z upośledzeniem absorpcji witaminy B12 (albo dla wegan, którzy zaniedbali pobieranie witaminy B12). Osoby bez tego rodzaju upośledzenia lub z niewielkimi niedoborami, nie mają potrzeby, na zażywanie tak wysokich dawek; zatem zobacz Punkt 2 zaleceń.

 

Wyjaśnienie do punktu 2

 

Produkty wzbogacone o witaminę B12

Obecna, dzienna, zalecana dawka dla witaminy B12 szacowana jest na 2,4 ?g [6]. Jakkolwiek, ta rekomendacja opiera się na tym ile witaminy B12 jest wymagane, aby uchronić się przed anemią makrocytową, niż ile jest wymagane dla utrzymania niskich poziomów homocysteiny lub metylomalonylu. Obecnie, badania pokazały, że wymagane są większe ilości witaminy B12 niż to jest ogólnie przyjęte.

W 2010 roku, opracowanie Bor i inni. [13] wykazało, że u zdrowych ludzi w przedziale wiekowym 18-50 lat, pobór witaminy B12 w wielkości 4-7 ?g/dzień, jest powiązany z najniższymi poziomami metylomalonylu i homocysteiny [6]. Badacze przeprowadzili przegląd badań z poprzednich 10 lat, głównie na populacji starszych osób, które wskazują, że idealny pobór witaminy B12 to 6-10 ?g/dzień. Przegląd dotyczył następujących badań:

Vogiatzoglou A, Smith AD, Nurk E, et al. Dietary sources of vitamin B-12 and their association with plasma vitamin B-12 concentrations in the general population: the Hordaland Homocysteine Study. Am J Clin Nutr 2009;89:1078-87.

Bor MV, Lydeking-Olsen E, Moller J, Nexo E. A daily intake of approximately 6 micrograms vitamin B-12 appears to saturate all the vitamin B-12-related variables in Danish postmenopausal women. Am J Clin Nutr 2006;83:52-8.

Kwan LL, Bermudez OI, Tucker KL. Low vitamin B-12 intake and status are more prevalent in Hispanic older adults of Caribbean origin than in neighborhood-matched non-Hispanic whites. J Nutr 2002;132: 2059-64.

Tucker KL, Rich S, Rosenberg I, et al. Plasma vitamin B-12 concentrations relate to intake source in the Framingham Offspring study. Am J Clin Nutr 2000;71:514-22.

 

Witamina B12 jest łatwiej dostępna z pożywienia wzbogaconego suplementem z tą witaminą (ponieważ nie jest połączona z białkiem), zatem weganie nie potrzebują tak dużej ilości jak ludzie jedzący mięso. Z tego właśnie powodu, nie będę wegan dzielił na kategorie wiekowe, ludzi którzy pobierają witaminę B12 z artykułów o nią wzbogaconych lub suplementów.

W danych zawartych w publikacjach wymienionych powyżej, Bor i inni. (2006) oraz Vogiatzoglou i inni. (2009) skorelowali pobór witaminy B12 z poziomami metylomalonylu i homocysteiny. Stwierdzili, że 6-10 ?g/dzień B12, było powiązane z najniższymi poziomami metylomalonylu i homocysteiny. Ponieważ badania przeprowadzono na populacji starszych osób, u których możliwości przyswajania B12 połączonej z białkiem obniżają się, wg Instytutu Medycznego, to absorpcja witaminy B12 nie związanej z białkiem, nie ulega zauważalnym zmianom wraz z wiekiem [6]. Będę opierał się na danych publikacji Bor i inni. (2010) w tych badaniach brali udział osoby w wieku od 18 do 50 lat. Dla podkreślenia, w tych badaniach, 29 % witaminy B12 pochodziło z artykułów wzbogaconych w B12.

Według Instytutu Medycznego, drugą dawkę B12 powinno się przyjmować w interwale 4-6 godzinnym, aby pierwsza dawka była w pełni przyjęta [6].

Zatem, prosta kalkulacja, pokazuje, że weganie potrzebują co najmniej dwóch dawek dziennie po co najmniej 2 ?g, a to jest łatwe do zrobienia. Jeżeli nie można znaleźć artykułów wzbogaconych w B12 z 2 ?g, należy pobierać więcej dawek lub pobierać suplementy z witaminą B12.

 

Suplementy

W przeciwieństwie do badań opisanych powyżej, w których dokonano pomiarów absorpcji witaminy B12 porównując poziomy metylomalonylu i homocysteiny, jest bardzo mało badań skierowanych jakie ilości suplementów z witaminą B12 potrzeba organizmowi ludzkiemu, zobacz tabela 3-25.Tabela 3-25. Poziomy homocysteiny [?mol/L] Indie (2010) [12]

Suplementacja

B12 - 2 ?g /dzień

B12 - 10 ?g /dzień

Kontrola (przed suplementacją)

19,7

18,5

Po 4 miesiącach

14,2

12,9

Po 12 miesiącach

12,9

11,6Zamiast tego, powinniśmy najpierw ekstrapolować ze znanej absorpcji B12. aby otrzymać idealne poziomy, małych ilości suplementów, które będą związane z najniższymi poziomami metylomalonylu i homocysteiny. Jest tylko jedno badania pochodzące z Indi (2010) w którym osoby, będące wegetarianami i w pewien sposób z niedoborami witaminy B12, z wysokimi poziomami homocysteiny, którym podawano dawki B12 w ilości 2 ?g /dzień przez okrągły rok [12], zobacz tabelę 3-25.

 

Obie dawki obniżyły poziomy homocysteiny zarówno 2 ?g jaki i 10 ?g B12 dziennie nie było wystarczającą ilością, aby obniżyć poziomy homocysteiny poniżej 8 ?mol/L.

 

Wielkość absorpcji witaminy B12 z pobieranych dawek została pomierzona, wyniki podano w tabeli 4-25.Tabela 4--25. Wielkości absorpcji witaminy B12

Rodzaj pożywienia / Dawki doustne

% zaabsorbowane

?g zaabsorbowaneC

Wzbogacone mleko [5]

65%A

Wzbogacony chleb [5]

55%

 

Baranina [5]

65%

 

Kurczak [5]

60%

 

Troć/pstrąg [5]

39%

 

Jajka [5]

24-36%

 

Wątroba [6]

11%

 

0,1 ?g [7]3

77%

0,08

0,25 ?g [7]

75%

0,19

0,5 ?g [7; 8]

71-90%

0,35-0,45 (0,4)

0,6 ?g [7]

63%

0,38

1,0 ?g [6; 7; 8; 9; 10]

50-80%

0,5-0,8 (0,6)

2,0 ?g [8; 9; 10]

40-50%

0,8-1 (0,9)

5,0 ?g [6; 7; 8; 9; 10]

20-55%

1-2,8 (1,7)

10,0 [8;10]

15-16%

1,5-1,6

25,0 ?g [7]

5%

1,25

50,0 ?g [9; 10]

3%

1,5 (1,5)

1000,0 ?g [6; 8]4

1-1,5%B

10-15 (12,5)

A ? liczby reprezentują wzbogaconą część zawartości wit. B12 w mleku
B ? nawet bez przenośnika IF
C ? Przeciętna ze wszystkich pomiarów (a nie średni zakres)Dane zawarte w tabeli 4-25 są w pewien sposób niejednoznaczne. Dawka 5 ?g suplementu w postaci cyjanokobalaminy, wydaje się nasycać przenośnik IF, podczas mechanizmu absorpcji. Zatem, powyżej 5 ?g absorpcja spada do 1-1,5% dla każdej dodatkowej porcji witaminy B12. Lecz wyniki podane w tabeli, to ogólna ilość zaabsorbowana od 5 do 50 ?g B12, która jest praktycznie taka sama.

Biorąc pod uwagę wszystkie fakty, uważam, że absorpcja 2-3 ?g dziennie jest ilością idealną. W zależności o tego jak obliczymy wielkość absorpcji, aby otrzymać te same ilości z suplementów, z jednej dawki dziennie należy zatem przyjąć od 25 ?g do 240 ?g dziennie [11].

Ponieważ nie jest to precyzyjne i wydaje się zbyt wysokie, że potrzeba aż 240 ?g B12 na dzień, uśredniłem to do zakresu od 25 ?g do 100 ?g pojedynczej dawki. Jestem świadomy tego, że nikt nie pobiera, aż tyle witaminy B12 i ma jakiekolwiek problemy zdrowotne związane z niedoborami B12.

Niektóre osoby wolą pobierać duże dawki suplementów, zatem pobawmy się w matematykę. Osoby biorące udział w badaniach Bor i inni. (2010) pobierały od 14 ?g do 24,5 ?g B12 tygodniowo. Jeżeli założymy 12,5 % wydajność absorpcji B12 z suplementów, z dużych dawek B12, powinniśmy potrzebować 1120 do 1960 ?g B12 jednorazowo, na jeden tydzień. Dla bezpieczeństwa po 1000 ?g B12 dwa razy na tydzień.

 

Sposób podjęzykowy

W 2003 roku badania w których porównywano pobieranie 500 ?g B12 na dzień sposobem podjęzykowym i zwykłym doustny (przełykanie [15] . Otrzymane wyniki wskazują, że sposób podjęzykowy nie jest lepszy od zwykłego połykania witaminy B12 aby podnieść poziomy witaminy B12 lub poprawić jej aktywność (pomiary poziomów homocysteiny i metylomalonylu). W tym raporcie nie sprecyzowano czy tabletki były przeżuwane czy połykane w całości (jest bezpiecznie założyć, że były połykane w całości). Jeżeli ktokolwiek ma powód uważać, że wytwarzanie kwasu solnego w żołądku nie jest u niego wystarczające aby rozpuścić tabletkę z witaminą B12 lub pastylkę, lub z jakichkolwiek innych powodów nie jest rozpuszczana, jest wtedy wskazane przeżucie lub rozpuszczenie tabletki z B12.

 

Osoby powyżej 65 roku życia

Posumowanie: W oparciu o badania poniżej, wydaje się, że 500 ? 1000 ?g dziennie cyjanokobalaminy to idealna dawka dla osób powyżej 65 roku życia.

Przeprowadzono co najmniej 4 badania odnośnie ile witaminy B12 powinni pobierać osoby powyżej 65 roku życia, w oparciu o jeden suplement dziennie. O ile mi wiadomo wszystkie podawane suplementy były w formie cyjanokobalaminy.

W badania z 2005 roku, w Holandii stwierdzono, że wśród osób w wieku 70-94 lat którzy wykazywali objawy niedoborów witaminy B12 ale pozostawały zdrowe, przez 16 tygodni wymagane było podawanie im codziennie 500 ?g cyjanokobalaminy, aby obniżyć poziomy metylomalonylu do zdrowych poziomów. Inne dawki jakie testowano to: 2,5 ?g, 100 ?g, 250 ?g oraz 1000 ?g [16].

W roku 2002 badania z Kanady, na podstawie obserwacji 242 ludzi w wieku 70-94 lat, bez niedoborów witaminy B12 wykazały, że osoby biorące codziennie suplementy miały znacznie niższe poziomy metylomalonylu (173 versus 188 ?mol/l, p = 0,042). Jakkolwiek, byli tacy, w grupie pobierającej codziennie suplementy, którzy również mieli podwyższone poziomy metylomalonylu. Zawartość witaminy B12 w pobieranych suplementach wynosiła od 2.6 do 37.5 ?g na dzień, te poziomy były równomiernie rozłożone w tym zakresie [17].

W roku 2013 w badaniach klinicznych przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii na 100 osobach w wieku 65-96 lat z niskim statusem witaminy B12 , wymagało to przyjmowania 500 ?g cyjanokobalaminy aby unormować poziomy metylomalonylu u 75-85% uczestników przez okres 8 tygodni. 500 ?g B12 było znacznie lepsze niż 10 lub 100 ?g [18].

W badaniach z roku 2002 z Seatle (USA) przeprowadzonych na 23 osobach w wieku 65 lat i więcej, z niedoborami witaminy B12, a poza tym zdrowymo osobami. 1000 ?g witaminy B12 codziennie było wymagane, aby uzyskać poziomy metylomalonylu w normalnych zakresach, w porównaniu do dawek 10 i 100 ?g. Powyższe badania kontynuowana, na początku podawano 10 ?g przez 6 tygodni (poziomy metylomalonylu obniżyły się z 581 do 400 nmol/l) następnie podawano dawki 100 ng B12 przez następne 6 tygodni (poziomy metylomalonylu obniżyły się z 400 do 380 nmoli/L Następnie podawano dawki 1000 ng B12 przez 6 tygodni (poziomy metylomalonylu obniżyły się 380 do 200 nmol/L). Końcowych tygodniach zanotowano duże obniżenie poziomów metylomalonylu począwszy już od drugiego tygodnia, następnie poziomy metylomalonylu obniżyły się nieznacznie. [19].

 

Teksty źródłowe: W jaki sposób były formułowane rekomendacje

1. Norberg B. Turn of tide for oral vitamin B12 treatment. J Intern Med. 1999 Sep;246(3):237-8.

2. Lederle FA. Oral cobalamin for pernicious anemia. Medicine's best kept secret? JAMA. 1991 Jan 2;265(1):94-5.

3. Kuzminski AM, Del Giacco EJ, Allen RH, Stabler SP, Lindenbaum J. Effective treatment of cobalamin deficiency with oral cobalamin. Blood. 1998 Aug 15;92(4):1191-8.

4. Delpre G, Stark P, Niv Y. Sublingual therapy for cobalamin deficiency as an alternative to oral and parenteral cobalamin supplementation. Lancet. 1999 Aug 28;354(9180):740-1.

5. Russell RM, Baik H, Kehayias JJ. Older men and women efficiently absorb vitamin B-12 from milk and fortified bread. J Nutr. 2001 Feb;131(2):291-3.

6. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, DC: National Academy Press; 2000.

7. Mollin DL. Radioactive vitamin B12 in the study of blood diseases. Brit Med Bull. 1959;15(1):8-13.

8. Estren S, Brody EA, Wasserman LR. The metabolism of vitamin B12 in pernicious and other megaloblastic anemias. Adv Intern Med. 1959;9:11.

9. Chanarin I. The Megaloblastic Anemias 3rd Ed. Oxford, UK: Blackwell Scientific Publications; 1990.

10. Heyssel RM, Bozian RC, Darby WJ, Bell MC. Vitamin B12 turnover in man. The assimilation of vitamin B12 from natural foodstuff by man and estimates of minimal daily dietary requirements. Am J Clin Nutr. 1966 Mar;18(3):176-84.

11. przeliczenie absorpcji B12:

Aby zaabsorbować 2 ?g B12 w jednej dawce, potrzeba od 1,7 ?g do 5 ?g oraz 1,5% z 20 ?g
W najgorszym przypadku: aby zaabsorbowa
ć jednorazowo 3,0 ?g B12, trzeba 3,0 / 0,0125 = 240 ?g B12

wydajność absorpcji: 1,5% = 0,0125.

12. Deshmukh US, Joglekar CV, Lubree HG, Ramdas LV, Bhat DS, Naik SS, Hardikar PS, Raut DA, Konde TB, . Wills AK, Jackson AA, Refsum H, Nanivadekar AS, Fall CH, Yajnik CS. Effect of physiological doses of oral vitamin B12 on plasma homocysteine: a randomized, placebo-controlled, double-blind trial in India. Eur J Clin Nutr. 2010 May;64(5):495-502.

13. Bor MV, von Castel-Roberts KM, Kauwell GP, Stabler SP, Allen RH, Maneval DR, Bailey LB, Nexo E. Daily intake of 4 to 7 microg dietary vitamin B-12 is associated with steady concentrations of vitamin B-12-related biomarkers in a healthy young population. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):571-7.

14. Haddad EH, Berk LS, Kettering JD, Hubbard RW, Peters WR. Dietary intake and biochemical, hematologic, and immune status of vegans compared with nonvegetarians. Am J Clin Nutr. 1999;70(suppl):586S-93S.

15. Sharabi A, Cohen E, Sulkes J, Garty M. Replacement therapy for vitamin B12 deficiency: comparison between the sublingual and oral route. Br J Clin Pharmacol. 2003 Dec;56(6):635-8. |

16. Eussen SJ, de Groot LC, Clarke R, Schneede J, Ueland PM, Hoefnagels WH, van Staveren WA. Oral cyanocobalamin supplementation in older people with vitamin B12 deficiency: a dose-finding trial. Arch Intern Med. 2005 May 23;165(10):1167-72.

17. Garcia A, Paris-Pombo A, Evans L, Day A, Freedman M. Is low-dose oral cobalamin enough to normalize cobalamin function in older people? J Am Geriatr Soc. 2002 Aug;50(8):1401-4.

18. Hill MH, Flatley JE, Barker ME, Garner CM, Manning NJ, Olpin SE, Moat SJ, Russell J, Powers HJ. A vitamin B-12 supplement of 500 ?g/d for eight weeks does not normalize urinary methylmalonic acid or other biomarkers of vitamin B-12 status in elderly people with moderately poor vitamin B-12 status. J Nutr. 2013 Feb;143(2):142-7.

19. Rajan S, Wallace JI, Brodkin KI, Beresford SA, Allen RH, Stabler SP. Response of elevated methylmalonic acid to three dose levels of oral cobalamin in older adults. J Am Geriatr Soc. 2002 Nov;50(11):1789-95.

 

Poprawiony: niedziela, 19 kwietnia 2015 20:27