header
20. STATUS WITAMINY B12: INDIWIDUALNE PRZYPADKI PDF Drukuj E-mail
Wpisał surawka   
piątek, 16 grudnia 2011 14:45

20. STATUS WITAMINY B12: INDIWIDUALNE PRZYPADKI

 

Poniżej zaprezentowana lista, w większości przytaczana w publikacjach naukowych, ale zawiera również niektóre niepublikowane przypadki ostrych niedoborów witaminy B12 na jakie cierpieli weganie. Ta lista nie obejmuje noworodków i niemowląt, którą można znaleźć w dziale: Wegańskiego oseski i niemowlęta z poważnymi niedoborami witaminy B12..

 

Rok 2013

Jayaram N, Rao MG, Narasimha A, Raveendranathan D, Varambally S,Venkatasubramanian G, Gangadhar BN. Vitamin B?? levels and psychiatric symptomatology: a case series. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2013 Spring;25(2):150-2.

19 pacjentów wykazywało choroby psychiczne w klinice w Indiach, 14 z nich było na restrykcyjnej diecie wegetariańskiej. Nie podano wiele szczegółów, chociaż 15 z nich miało niskie poziomy witaminy B12, zdefiniowane jako poniżej 225 pg/mL.

Tekst źródłowy:

Mavrommati K, Sentissi O. Delirium as a result of vitamin B12 deficiency in a vegetarian female patient. Eur J Clin Nutr. 2013 Jul 17.

 

62-letnia kobieta w Szwajcarii, restrykcyjna wegetarianka, znaleziono ją krążącą po ulicach. Jej delirium potwierdziły niedobory witaminy B12. Leczono ją domięśniowymi zastrzykami w dawkach 1000 ?g na tydzień, po 4 tygodniach odzyskała równowagę umysłową i powróciła do pracy na pełen etat.

Tekst źródłowy:

Gürsoy AE, Koluk?sa M, Babacan-Y?ld?z G, Celebi A. Subacute Combined Degeneration of the Spinal Cord due to Different Etiologies and Improvement of MRI Findings. Case Rep Neurol Med. 2013;2013:159649. doi: 10.1155/2013/159649. Epub 2013 Mar 27.

 

44-letnia kobieta z Turcji, była weganką od 9 miesięcy, Stopniowo narastała u niej niedowład i drżenie w obu rękach i stopach, przez 6 tygodni poziom witaminy B12 wynosił 135 pg/mL a objętość komórkowa erytrocytów (MCV) 110 fl. Terapia w postaci domięśniowych zastrzyków w dawce 1000 ?g/dziennie przez dwa tygodnie oraz jeden ra na tydzień po tym okresie. Pełne wyleczenie nastąpiło w ciągu dwóch miesięcy, później stwierdzono gwałtowne obniżenie się ilości nienormalnych erytrocytów.

Tekst źródłowy:

Crawford JR, Say D. Vitamin B12 deficiency presenting as acute ataxia. BMJ Case Rep. 2013 Mar 26;2013.

Siedmioletnia osoba w San Diego.

 

Eok 2012

Włochy: Kobieta w wieku 36 lat, ze zdrętwieniem, drżączka oraz utrata czucia w rękach i stopach, osłabienie w dolnych kończynach, brak równowagi, trudności z pisaniem, chodzeniem, wchodzeniem i schodzeniem po schodach, jazdą samochodem. Prowadziła zajęcia z tańca, po 3 miesiącach nie była w stanie pracować. Pacjentka była leczona zastrzykami domięśniowymi w postaci cyjanokobalaminy. Doustnie podawano jej również witaminę D3 oraz wapń. Po 3 miesiącach terapii stwierdzono poprawę co do zdrętwienia i chodzenia. Po 6 dalszych miesiącach, osłabienie, brak czucia oraz zdrętwienie całkowicie ustąpiły, stwierdzono, że skóra stała się czystsza i przestały wylatywać jej włosy. Po roku badanie rezonansem magnetycznym rdzenia kręgowego, przewodzenie nerwowe oraz sensoryczne doszły w pełni do normy. Badanie neurologiczne, po dwóch latach od rozpoczęcia terapii, wykazały zredukowane drgania sensoryczne w dolnych kończynach oraz normalny odruch ścięgien.

Tekst źródłowy:

De Rosa A, Rossi F, Lieto M, Bruno R, De Renzo A, Palma V, Quarantelli M, De Michele G. Subacute combined degeneration of the spinal cord in a vegan. Clin Neurol Neurosurg. 2012 Feb 6.

 

Rok 2010

Od kolegi, 31 Sierpień 2010:

Mąż pracowniczki organizacji ochrony zwierząt cierpiał na ostre bóle stawów oraz osłabienia, aż do momentu, że nie mógł wstać z łóżka. Lekarz myślał, że jest to choroba Lyme, lecz testy krwi wykazały duże niedobory witaminy B12. Niemniej jednak, nie suplementował.

 

Rok 2009

Mężczyzna w wieku 31 lat, Taiwańczyk. W ciągu kilku lat stawał się coraz bardziej osobą paranoiczną i schizofreniczną, aż został skierowany do szpitala z powodu paranoicznego zachowania się. Na początku podawano jemu leki psychotropowe. Po 7 tygodniach powrócił do szpitala i wtedy dowiedziano się że jest wegetarianinem jeszcze jako nastolatek, jedynym źródłem witaminy B12 była niewielka ilość spożywanych produktów mlecznych. Leki psychotropowe zastąpiono podawaniem doustnym 1000 ?g/dziennie witaminy B12. Jego stan się poprawił w ciągu dwóch tygodni, po roku został zwolniony ze szpitala, nie miał już więcej tego rodzaju epizodów. Poziomy witaminy B12 podniosły się ze 136 do 227 pg/mL w ciągu dwóch pierwszych miesięcy terapii.

Tekst źródłowy:

Kuo SC, Yeh CB, Yeh YW, Tzeng NS. Schizophrenia-like psychotic episode precipitated by cobalamin deficiency. Gen Hosp Psychiatry. 2009 Nov-Dec;31(6):586-8. Epub 2009 Mar 27.

 

U 57-letniego weganina rozwinęła się nieodwracalna, neuropatia nerwu wzrokowego i nerwów peryferycznych.

Tekst źródłowy:

Nightingale LM, Paviour DC. Nutritional optic and peripheral neuropathy: a case report. Cases J. 2009 Jun 5;2:7762.

 

Rok 2007

57-letni mężczyzna, weganin z nieodwracalnym ostrym stwardnieniem wraz z degeneracją rdzenia kręgowego. Hospitalizowany z powodu osłabienia, niemożliwości poruszania się, trudnościami w posługiwaniu się podręcznymi sprzętami, zatwardzenia, niedomagania w utrzymaniu moczu, i wiele innych rzeczy. Testy wykazały że:

Poziom B12 w osoczu - 30 pg/mL

MCV - 115 fl (średnia objętość erytrocytu)
Hcy ? 15,4 ?mol/L (hemocysteina)
uMMA ? 1,3 ?mol/L (metylomalonyl)

Jest zadziwiające, że poziomy homocysteiny i metylomalonylu nie były wcale zawyżone. Autorzy wspomnieli również, że jego dieta była uboga w białko i kalorie. Po terapii, parametry krwi wróciły do normy, lecz nawet po roku, nadal nie był w stanie chodzić.

Tekst źródłowy:

Brocadello F, Levedianos G, Piccione F, Manara R, Pesenti FF. Irreversible subacute sclerotic combined degeneration of the spinal cord in a vegan subject. Nutrition. 2007 Jul-Aug;23(7-8):622-4.

 

ROK 2001

15-stolatek, weganin, bez suplementacji witaminą B12 okulał

Chiron i inni (2001, Francja) donoszą o 15-letnim chłopcu, przebywającym w szpitalu z powodu utykania oraz żółtaczki. Cierpiał również na anemię oraz krzywicę. Dieta wzbogacona w wapń, witaminę D, B12 oraz ortopedyczne leczenie, ustabilizowało kość w miejscu uszkodzenia. Anemia została uleczona dożylnymi zastrzykami z witaminy B12. Autorzy oświadczyli: ?Dorośli oraz jego brat, byli ofiarami diety przyjętej wg. założeń religijno-kultowych; ponad to, brak odpowiedniej opieki rodzicielskiej spowodowanej tego rodzaju podejściem rodziców przeświadczonych, że to nie dieta wegańska była przyczyną schorzenia.? Artykuł jest napisany w języku francuskim, brak bliższych informacji w streszczeniu.

Tekst źródłowy:

Chiron R, Dabadie A, Gandemer-Delignieres V, Balencon M, Legall E, Roussey M. [Anemia and limping in a vegetarian adolescent] Arch Pediatr. 2001 Jan;8(1):62-5. French. (Abstract)

 

10-ciolatek z poważnymi problemami neurologicznymi

Cornejo i inni. (2001, Hiszpania) donoszą o 10 letnim chłopcu z poważnymi problemami neurologicznymi. Mówiono, że należał do ?religijnej społeczności ściśle przestrzegającej diety wegetariańskiej.? Ten artykuł jest w języku hiszpańskim, brak bliższych informacji w streszczeniu.

Tekst źródłowy:

Cornejo W, Gonzalez F, Toro ME, Cabrera D. [Subacute combined degeneration. A description of the case of a strictly vegetarian child] Rev Neurol. 2001 Dec 16;33(12):1154-7. Spanish. (Abstract)

 

14-stolatek weganin cierpiący na osłabienia, bóle, utykał, oraz szmery w sercu.

Licht i inni. (2001, USA) donoszą o 14 letnim chłopcu, u którego poziomy witaminy B12 wynosiły 281 pg/mL. to nie jest szczególnie niski poziom. Jakkolwiek rozwinęły się: osłabienia, częste zasypianie w ciągu dnia, bóle w okolicach kości strzałkowej, utykanie, oraz szmery w sercu. Jak na swój wiek, był mały oraz delikatny. Średnia pojemność makrocytów wynosiła 108, poziomy metylomalonylu we krwi 2,5 ?mol/L, homocysteina 64,4 ?mol/L. Nie miał anemii. Jego matka uważała go za niedojdę. Leczono go dożylnymi zastrzykami z witaminą B12 (1000?g). Po leczeniu zaczął normalnie chodzić, ale nawet po 18 miesiącach okresu suplementacji z B12, nadal widoczne były u niego, niedomagania neurologiczne.

Tekst źródłowy:

Licht DJ, Berry GT, Brooks DG, Younkin DP. Reversible subacute combined degeneration of the spinal cord in a 14-year-old due to a strict vegan diet. Clin Pediatr (Phila). 2001 Jul; 40(7):413-5.

 

Rok 2000

33-letni weganin bez suplementacji B12, z uszkodzeniami nerwów oraz problemami ze wzrokiem.

Milea i inni. (2000, Francja) donoszą o mężczyźnie, weganinie od 13 lat, stan wskazujący na dietę ubogą w witaminy A, B1, B12 (B12: 154 pg/mL), witaminy C, D, E, oraz kwas foliowy, cynk, i selen. Został weganinem aby ?polepszyć swój stan zdrowia?, nie palił i nie pił. Stwierdzono, ostre schorzenie nerwu wzrokowego, problemy z nerwami obwodowymi, zredukowaną hemoglobinę, wielkości makrocytów 110. Wykazywał objawy osłabionego wchłaniania. Po zastosowaniu leczenia wielowitaminowego oraz dożylnych zastrzyków z witaminą B12 (1000 ?g/dzień przez 1 tydzień), problemy z hemoglobiną oraz nerwami obwodowymi ustąpiły, lecz nie uzyskano poprawy wady wzroku. Autorzy podsumowali: ?Patologia nerwu wzrokowego u tego pacjenta, była najwyraźniej powiązana z niedoborami witaminy B12 oraz B1, lecz nie wykluczono innych powiązań.?

Tekst źródłowy:

Milea D, Cassoux N, LeHoang P. Blindness in a strict vegan. N Engl J Med. 2000 Mar 23;342(12):897-8.

 

36-letnia weganka bez suplementacji witaminą B12, cierpiąca na osłabienie wzroku.

Li i McKay (2000, UK) donoszą o kobiecie, wegance od wielu lat. Cierpiała na anemię megaloblastyczą z powodu niedoborów kwasu foliowego już od 6 lat. Jej poziomy witaminy B12 oraz wchłanianie, były w normie w tamtym czasie. Podczas wizyty w klinice, skarżyła się na postępujące osłabienie wzroku. Znów stwierdzono anemię megaloblastyczą, tym razem wraz z niskimi poziomami witaminy B12 (130 pg/mL) oraz niskie poziomy kwasu foliowego. Leczenie polegało na doustnym pobieraniu kwasu foliowego, żelaza oraz domięśniowych zastrzyków z witaminą B12. Wzrok unormował się po kilku dniach. Zanikła również anemia megaloblastycza. Li i McKay oświadczyli w posumowaniu o dietetycznych niedoborach witaminowych.

Tekst źródłowy:

Li K, McKay G. Images in clinical medicine. Ischemic retinopathy caused by severe megaloblastic anemia. N Engl J Med. 2000 Mar 23;342(12):860.

 

80-letni weganin bez suplementacji z witaminą B12, z problemami uszkodzeń nerwów.

Bernstein (2000, USA) opisuje mężczyznę (80+ lat) cieszącego się w przeszłości doskonałym zdrowiem, był biegaczem. W wieku 38 lat został weganinem, dzięki temu zawdzięczał swoje sukcesy sportowe, był lepszy od młodszych kolegów. W przeciągu kilku tygodni (już w wieku 80 lat) zaczęły się kłopoty na tle psychicznym. Płakanie, zakłopotanie, zagubienie, brak opanowania, utrata kontroli nad pęcherzem moczowym i odbytem, utrata aktywności motorycznej do tego stopnia, że ledwie mógł ustać, nawet z pomocą innych osób. Lekarze postawili diagnozę: starcza utrata pamięci. Testy krwi wykazywały na lekko powiększone megalocyty. Następne badania ujawniły, że poziomy witaminy B12 w osoczu, są poniżej progu czułości metody. Otrzymał zastrzyki z witaminą B12 (1000 ?g). Następnego ranka mógł już usiąść bez pomocy innych. Kontrola pęcherza moczowego powróciła do normy już po 48 godzinach. Po koniec tygodnia mógł już grać towarzysko w karty, mówić przez telefon. Nadal jednak popłakiwał, skupienie uwagi było nadal zbyt krótkie, aby powrócił do innych zajęć. Bernstein stwierdził: ?Dieta wolna od białka pochodzenia zwierzęcego może być zdrowa. (W domyśle: należy jedynie zadbać o witaminę B12).

Tekst źródłowy:

Bernstein, L. Dementia without a cause. Discover. February 2000:31.

 

Rok 1996

50-cio letnia wegetarianka po krótkotrwałym znieczuleniu, zaczęła cierpieć na dolegliwości neurologiczne.

Rosener i Dichgans (1996, Niemcy) donoszą o kobiecie, wegetariance w wieku 50 lat, spożywającej w większości jabłka, orzechy oraz surowe warzywa, przeszła krótkotrwałą anestezję tlenkiem azotu, w związku z pęknięciem biodra podczas jazdy na łyżwach. Przebywała pod narkozą przez dwie godziny (tego wymagała operacja) 4 tygodnie później zaczął postępować wzrastający niedowład nóg. Po 6 tygodniach nie mogła chodzić. Zdiagnozowana jako wtórna neurologiczna degeneracja z powodu niedoborów witaminy B12. Po 5 miesiącach terapii witaminą B12 (zastrzyki) mogła chodzić o kulach. Po roku następowała stopniowa poprawa.

Wegetarianie powinni upewnić się czy status witaminy B12 jest w normie, zanim zostanie przeprowadzona anestezja tlenkiem azotu. Zobacz: [33. Załącznik: W jaki sposób nabawić się niedoborów witaminy B12].

Tekst źródłowy:

Rosener M, Dichgans J. Severe combined degeneration of the spinal cord after nitrous oxide anesthesia in a vegetarian. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1996(Mar);60(3):354.

 

Rok 1987

14-stoletnia wegetarianka bez suplementacji B12, z problemami neurologicznymi.

Ashkenazi i inni. (1987, Izrael) donoszą o 14-stoletniej dziewczynce, wegetariance, najwyraźniej wegance od 8 lat, została nią od momentu widzenia uboju krowy. Poprzednio była zdrowa oraz dobrze odżywiona. Cierpiała na problemy neurologiczne, włączając w to chwiejny chód, nie mogła dłużej ustanąć z zamkniętymi oczami, objawy niedowładu, lekko zmniejszona siła mięśni, osłabiony odruch kolanowy. Poziomy witaminy B12 w osoczu wynosiły zaledwie 50 pg/mL. Absorpcja była w normie. Nie brała suplementacji witaminą B12, jej rodzice nie byli świadomi o potrzebie witaminy B12, doktor nic nie wiedział o jej diecie. Zastrzyki oraz doustna suplementacja z witaminą B12, doradzanie spożywania ryb i produktów mlecznych. (Teraz wiemy, że nie ma potrzeby zmiany diety, jedynie suplementacja witaminą B12). Zupełne wyzdrowienie nastąpiło po 4 miesiącach.

Tekst źródłowy:

Ashkenazi S, Weitz R, Varsano I, Mimouni M. Vitamin B12 deficiency due to a strictly vegetarian diet in adolescence. Clinical Pediatrics. 1987;26(Dec):662-663.

 

Rok 1982

Społeczność Rastafariańska

Campbell i inni. (1982, Jamaika) donoszą o 10 mężczyznach (Rastafarianach), w wieku od 18-49 z niedoborami witaminy B12. Byli weganami od 2 do 20 lat. Osiem osób miało problemy neurologiczne. Nie stwierdzono u żadnej z osób, upośledzenia w absorpcji witaminy B12. Osiem osób cierpiało na anemię makrocytową, sześć osób na żółtaczkę, trzy osoby na opuchliznę języka, dwie na anoreksję, jedna na wymioty, jedna na bóle brzuszne; występowały również inne pomniejsze objawy. Zakres witaminy B12 w osoczy, wahał się od 10-130 pg/mL, jedynie dwie osoby miały powyżej 75 pg/mL. W czasie leczenia zastrzykami, morfologia krwi poprawiła się. Z trzech cierpiących na ostrzejsze objawy neurologiczne, jedna wyzdrowiała w pełni. Inne osoby po zastrzykach wykazywali pozytywne objawy poprawy morfologii krwi. Innymi pozytywnymi objawami było polepszenie ruchowo-motoryczne, ale dopiero po kilku miesiącach leczenia. Jedna z trzech wymienionych osób zmarła na atak serca, po jedenastu dniach leczenia. Campbell stwierdził: ?Nasi pacjenci nie współpracowali dobrze z nami, w odniesieniu do doustnego pobierania witaminy B12 oraz uczęszczania na sesje z zastrzykami z witaminą B12?.?

Tekst źródłowy:

Campbell M, Lofters WS, Gibbs WN. Rastafarianism and the vegans syndrome. BMJ (Clin Res Ed). 1982 Dec 4;285(6355):1617-8.

 

Rok 1981

56-cio letni weganin bez suplementacji witaminą B12 z bardzo niskimi poziomami witaminy B12.

Murphy (1981, Wielka Brytania) donosi o mężczyźnie, wegetarianinie od 40 lat. Weganin od 4 lat, odkąd cierpiał na anginę (choroba serca). Był również leczony od 8 lat phenobarbitalem, aby zapobiec epilepsji. Skierowany na operację wymiany zastawki w aorcie, wykazywał niskie poziomy hemoglobiny, pojemność makrocytów 98, poziom witaminy B12 w osoczu 50 pg/mL. Kwas foliowy w normie. Test na deoksyurydynę, wykazywał niedobory witaminy B12. Leczenie 5 ?g B12/dziennie, doustnie przez miesiąc. Poziom witaminy B12 wzrósł do 205 pg/mL, hemoglobina powróciła do normy.

Tekst źródłowy:

Murphy MF. Vitamin B12 deficiency due to a low-cholesterol diet in a vegetarian. Ann Intern Med. 1981 Jan;94(1):57-8.

 

Rok 1978

57-letni weganin, bez suplementacji witaminą B12, z neurologicznymi problemami.

Carmel (1978, USA) donosi o mężczyźnie skierowanym do szpitala w 1976 roku, z problemami w chodzeniu. Był w dobrym zdrowiu do 1972 roku, aż do przejścia na emeryturę, z powodu osłabienia. Był prawie weganinem, jadał niewielkie ilości produktów mlecznych, przez okres 25 lat. Rodzeństwo również było na podobnej diecie, ale pobierali suplementację z witaminą B12, nie rozwijając objawów. W 1974 roku dietetyk i chiropraktor powiedzieli, że problemy nie są związane z niedoborami witaminy B12. W miejsce produktów mlecznych, zaczął konsumować surowe jajka (1 żółtko co drugi dzień). Nastąpiła poprawa następnie stan się pogarszał. Dwa tygodnie przed skierowaniem do szpitala, zaczął pobierać witaminę B12 (100 ?g/dziennie). W czasie badania szpitalnego, stwierdzono niedowłady w rękach oraz poniżej kolan, lekka anemia megaloblastycza. Poziomy witaminy B12 wynosiły 146 pg/mL. Otrzymał zastrzyki 1000 ?g/dziennie przez 3 tygodnie, które spowodowały szybką poprawę zdrowia. Otrzymywał zastrzyki 100 ?g/na 6 miesięcy (do tego czasu miał neurologiczne problemy w stopie), następnie zaczął pobierać doustnie 100 ?g/dziennie. Zaczął jadać ryby, produkty mleczne, jajka. Poziomy witaminy B12 ustabilizowały się na poziomie 300 pg/mL. Miał lekkie upośledzenie przenośnika (IF) oraz zmniejszone wydzielanie kwasu żołądkowego, co najwyraźniej nie było związane z niedoborami witaminy B12, ponieważ leczenie nie byłoby tak skuteczne. Najprawdopodobniej problem spowodowała kombinacja dwóch czynników: niska zawartość witaminy B12 w diecie oraz lekkie upośledzenie we wchłanianiu witaminy B12.

Tekst źródłowy:

Carmel R. Nutritional vitamin-B12 deficiency. Possible contributory role of subtle vitamin-B12 malabsorption. Ann Intern Med. 1978 May;88(5):647-9.Poprawiony: niedziela, 19 kwietnia 2015 19:59