header
18. MAKROBIOTYCY PDF Drukuj E-mail
Wpisał surawka   
piątek, 16 grudnia 2011 14:39

18. MAKROBIOTYCY

 

Streszczenie: Wielu makrobiotyków, którzy nie suplementują diety witaminą B12, cierpi na jej niedobory. W takich przypadkach, u makrobiotycznych dzieci, występują zahamowania wzrostu i rozwoju, a powodem jest niski pobór witaminy B12.

 

Dieta makrobiotyczna

Typowa dieta makrobiotyczna składa się z 50-60% pełnych nasion zbóż, 5% zup, 20-25% warzyw oraz 5-10% strączkowych i glonów morskich. Okazjonalnie, małe ilości innych rodzajów pokarmów, włączając w to nawet zwierzęta morskie (ryby, głowonogi itp). Unika się spożywania czerwonego mięsa, trochę albo wcale, artykułów mlecznych, jajek. Suplementy witaminowe, nie są na ogół zażywane [1]. Niemowlęta są zazwyczaj karmione piersią aż do momentu karmienia pokarmem stałym (niemowlętom nie podawano żadnych pożywek witaminowych).

 

Dorośli makrobiotycy

Miller i inni [1] (1991, Nowa Anglia, USA) badali 110 dorosłych makrobiotyków oraz 42 makrobiotyczne dzieci:

Przeciętne poziomy witaminy B12 w tej grupie, wynosiły 202 pg/mL.

51 % dorosłych osób, miało poziomy witaminy B12 w osoczu poniżej 200 pg/mL.

30 % dorosłych osób, miało wysokie poziomy metylomalonylu w moczu.

Poziomy witaminy B12 w osoczu, były skorelowane ujemnie z okresem przebywania na tej diecie; pozytywna korelacja wystąpiła, pomiędzy wzrastającymi poziomami metylomalonylu w moczu a czasem przebywania na tej diecie.

Kilka osób, miało niskie poziomy witaminy B12 w osoczu oraz początki anemii makrocytowej (prawdopodobnie osoby te przed przejściem na tą dietę, już miały obniżone poziomy witaminy B12).

 

Makrobiotyczne dzieci

Dagnelie i van Staveren [2] (1994, Holandia) stwierdzili zahamowanie wzrostu u niemowląt, w wieku 6-18 miesięcy oraz dzieci (do 10 lat) jeszcze zanim, niemowlęta zaczęły spożywać dodatki w postaci artykułów pochodzenia zwierzęcego.

Miller i inni. [1] (1991, Nowa Anglia, USA) przebadali 110 dorosłych makrobiotyków oraz 42 dzieci makrobiotycznych:

Przeciętna dla tej grupy wynosiła 202 pg/mL.

55% dzieci, miało wysokie poziomy metylomalonylu w moczu.

Dzieci wykazywały obniżony wzrost. Niski wzrost był związany z wysokimi poziomami metylomalonylu w moczu.

Dwyer i inni. [3] (1982, Boston, MA) przebadali 39 dzieci wegetariańskich oraz semi-wegetariańskich. Przeciętny wiek wynosił 4 lata (zakres: 0,8 ? 8,4). 27 to makrobiotycy, 9 to weganie. 2 wegan zażywało suplementy. Przeciętny poziom witaminy B12, w osoczu, wynosił 489 pg/mL (zakres: 100 ? 700 pg/mL). Wszystkie dzieci wyglądały zdrowo.

 

Makrobiotyczne niemowlęta

Schneede i inni. [4] (1994, Holandia) porównywał makrobiotyczne niemowlęta z niemowlętami nie-wegetarian, wyniki podano w tabeli 1-17:

 

Tabela 1-17

Grupa dietetyczna

Liczba

Osocze: B12 (pg/mL)

Makrobotyczna

41

191 (Zakres: 79-459)

Nie-wegetariańska

50

538 (Zakres: 261-1108)

 

U dzieci makrobiotycznych poziomy homocysteiny oraz metylomalonylu w osoczu, przewyższały normę oraz były odwrotnie skorelowane do poziomów witaminy B12 w osoczu.

Dagnelie i inni. [5] (1989, Holandia) porównywali makrobiotyczne niemowlęta z niemowlętami nie-wegetariańskimi, wyniki podano w tabeli 2-17:Tabela 2-17.

Grupa dietetyczna

Liczba

Osocze B12 (pg/mL)

Makrobiotyczna

50

201

Nie-wegetariańska

57

545

 

50% makrobiotyków, wykazywało poziomy witaminy B12 w osoczu, poniżej 188pg/mL, a 10% poniżej 107pg/mL. Autorzy stwierdzili: ?Nasze badania wskazują, że stężenie witaminy B12 w osoczu, u makrobiotycznych niemowląt, jest wystarczająco niskie, aby brać pod uwagę powstawanie zaburzeń neurologicznych.?

Specker i inni. [6] (1988, USA) przebadali 17 wegan, makrobiotycznych matek, 56% wykazywało poziomy witaminy B12, poniżej 200 pg/mL. Porównano tą grupę osób z grupą nie-wegetariańskich matek, u których poziomów witaminy B12 nie podano. Niemowlęta wegańskich matek, miały wyższe poziomy metylomalonylu w moczu, a po 7-10 dniach leczenia w formie suplementacji witaminą B12, poziomy metylomalonylu zaczęły się obniżać.

 

Karmienie piersią przez makrobiotyczne matki

Specker i innil. [7] (1990, USA) porównali poziomy witaminy B12 w mleku, u 13 matek weganek, makrobotyczek, nie pobierających suplementacji, stwierdzono u 6-ciu matek nie-wegetarianek 312 ? 127 pg/mL B12, u 5-ciu matek pobierających suplementację z B12 510 ? 101 pg/mL B12. Poziomy witaminy B12 w mleku matek pierwszej grupy, obniżały się wraz z przedłużającym się okresem diety makrobiotycznej (bez suplementacji). Poziomy metylomalonylu w moczu niemowląt, były odwrotnie skorelowane, do poziomów witaminy B12 w mleku matki (B12 poniżej 489 pg/mL).

 

Teksty źródłowe: Makrobiotycy

1. Miller DR, Specker BL, Ho ML, Norman EJ. Vitamin B-12 status in a macrobiotic community. Am J Clin Nutr. 1991 Feb;53(2):524-9.

2. Dagnelie PC, van Dusseldorp M, van Staveren WA, Hautvast JG. Effects of macrobiotic diets on linear growth in infants and children until 10 years of age. Eur J Clin Nutr. 1994 Feb;48 Suppl 1:S103-11; discussion S111-2.

3. Dwyer JT, Dietz WH Jr, Andrews EM, Suskind RM. Nutritional status of vegetarian children. Am J Clin Nutr. 1982 Feb;35(2):204-16.

4. Schneede J, Dagnelie PC, van Staveren WA, Vollset SE, Refsum H, Ueland PM. Methylmalonic acid and homocysteine in plasma as indicators of functional cobalamin deficiency in infants on macrobiotic diets. Pediatr Res. 1994 Aug;36(2):194-201.

5. Dagnelie PC, van Staveren WA, Vergote FJ, Dingjan PG, van den Berg H, Hautvast JG. Increased risk of vitamin B-12 and iron deficiency in infants on macrobiotic diets. Am J Clin Nutr. 1989 Oct;50(4):818-24.

6. Specker BL, Miller D, Norman EJ, Greene H, Hayes KC. Increased urinary methylmalonic acid excretion in breast-fed infants of vegetarian mothers and identification of an acceptable dietary source of vitamin B-12. Am J Clin Nutr. 1988 Jan;47(1):89-92.

7. Specker BL, Black A, Allen L, Morrow F. Vitamin B-12: low milk concentrations are related to low serum concentrations in vegetarian women and to methylmalonic aciduria in their infants. Am J Clin Nutr. 1990 Dec;52(6):1073-6.Poprawiony: niedziela, 19 kwietnia 2015 19:48