header
15. DOROŚLI WEGANIE PDF Drukuj E-mail
Wpisał surawka   
piątek, 16 grudnia 2011 14:30

15. DOROŚLI WEGANIE

 

Streszczenie: Dorośli weganie, którzy nie suplementują pożywienia witaminą B12, mają tendencję do obniżonych poziomów witaminy B12 w osoczu, w porównaniu do nie-wegetarian. Czasami posiadają powiększone krwinki czerwone (Średnia Pojemność Cząsteczkowa) oraz podwyższone poziomy metylomalonylu (MMA). Czasami występują wyraźne objawy niedoboru witaminy B12. Te objawy pogłębiają się, tj. im dłużej dana osoba, jest na takiej diecie wegańskiej, tym bardziej wyraźne są objawy niedoboru witaminy B12. Weganie suplementujący dietę w witaminę B12, mają tendencję do utrzymywania normalnych poziomów witaminy B12 w osoczu, ale najlepszy zakres to 350-405 pg/mL, aby mieć pewność, co do zdrowych poziomów homocysteiny, metylomalonylu, aby zmniejszyć uszkodzenia DNA.

 

Indywidualne przypadki, widocznych niedoborów witaminy B12 zestawiono w innej części tekstu 19. Indywidualne przypadki].

Dodatkowe badania na weganach odnośnie statusu B12 podano w rozdziale 6.

 

Polskie badania kliniczne (2012)

Grupa 20 nie-wegetarian zgodziła się na prowadzenie diety wegańskiej przez 5 lat. Połowa z tej grupy spożywała pożywienie z artykułami wzbogaconymi o witaminę B12 a druga połowa bez żadnego dodatku witaminy B12 w pożywieniu. Żadna grupa nie pobierała dodatkowych suplementów z witaminą B12. Ilość witaminy B12 dostarczanej poprzez produkty wzbogacone w witaminę B12 nie została pomierzona. Po 5 latach, poziomy witaminy B12 w grupie spożywającej artykuły wzbogacone o witaminę B12 spadła do rzędu 340-310 pg/mL. Poziomy witaminy B12 w grupie nie pobierającej witaminy B12 spadły do rzędu 290-220 pg/mL. Jedynie u dwóch uczestników poziom witaminy B12 spadł poniżej 200 pg/mL. Tradycyjnie taki poziom uważa się za niedoborów witaminy B12, obaj uczestnicy należeli do grupy nie pobierającej żadnej witaminy B12 [12].Abstrakt z badań przeprowadzonych w 2001 roku (EPIC-Oxford men) zestawiono w powyższej tabeli 1-14.

 

Tabela 1-14. Status witaminy B12 u 250 osób; badania EPIC-Oxford 2001 [1].

 

Nie-wegetarianie

Lakto-owo wegetarianie

Weganie

Dzienny pobór B12 (mg/dzień)

9,6

2,4

0,4

Włącznie z suplementami

9,6

2,7

3,0

Poziomy B12 w osoczu (pg/mL)

~400

~230

~160

Osoby z poziomami < 130 pg/ml

1

50

150

 

Różnice w poziomach witaminy B12 w osoczu, pomiędzy grupami były istotne statystycznie. Jasno widać, że wielu z tych wegan nie suplementowało witaminą B12 lub nie spożywało artykułów wzbogaconych o B12 [1].

 

Badania nad dorosłymi weganami, którzy nie pobierali suplementacji z witaminą B12

Australijczycy mają podobny styl diety do Amerykanów, z ograniczonymi dodatkami witaminy B12 w pożywieniu. Hokin & Butler (1999) przeegzaminował Australijskich Adwentystów Dnia Siódmego, w wieku 22-80 lat, nie biorących suplementacji z witaminą B12. Wyniki zestawione w tabeli 2-14, dane wskazują, że ci weganie wykazywali wyraźne niższe poziomy witaminy B12 [2].

 

Tabela 2-14 Dane wg. Hokin & Butler (1999) [2]

N

B12 (zakres)

Upośledzona absorpcja / niedobory przenośnika IF

NW

53

394A ? 196 (181-973)

BD

LOW

234

BDB

20% / 10%

Weganie

11

224A ? 100 (99-420)

BD

Ogółem

298

A ? Statystycznie istotna różnica pomiędzy grupami z tymi samymi literami
B ? Statystycznie nieistotna różnica u NW
BD ? Brak Danych
LOW ? Lakto-Owo-Wegetarianie

NW ? Nie-Wegetarianie

 

 

Crane et al. (1998, USA) przestudiowali dwie rodziny (9 osób), którzy byli weganami od ponad roku; nie brali regularnie suplementów z witaminą B12 lub artykułów żywnościowych z dodatkiem B12:

Spożywali żywność z własnych ogrodów lub z okolicznych sklepów.

Witamina B12 w osoczu, była poniżej 200 pg/mL u ośmiu osób; średnia wynosiła 190 ? 65 pg/mL.

Tylko jedna osoba miała poziomy witaminy B12 w osoczu, powyżej 200 pg/mL (331 pg/mL) oraz ta sama osoba wykazywała objawy niedobory witaminy B12, (lekkie zdrętwienie jednej ręki oraz tendencja do szybkiego przemęczenia). Objawy ustąpiły po doustnej terapii z B12, wskazując, że w osoczu tej osoby, były w większości nieaktywne analogi B12.

Osiem osób miało wysokie poziomy metylomalonylu w moczu.

Poziomy homocysteiny były na normalnych poziomach, ale spadły po terapii z witaminą B12.

Tym osobom podawano dawki 500 ?g B12/dziennie, tabletki były dokładnie żute. Po dwóch miesiącach tej terapii stwierdzono:

Średni poziom czerwonych ciałek krwi wzrósł,

Średni poziom cholesterolu spadł o 10,3 %, a jego forma LDL spadła o 19,6%. (należy zaznaczyć: to jedyne badania przeprowadzone na weganach, dotyczące spadków poziomu cholesterolu na terapii z witaminą B12.),

Poziom metylomalonylu w osoczu, gwałtownie zmalał (z 0,65 ? 0,61 do 0,13 ? 0,06 ?mol/L),

Średni poziom witaminy B12 w osoczu, wzrósł do 553 ? 113 pg/mL.

Crane et al. podsumowali: ?dane laboratoryjne oparte na tych dwóch rodzinach, wystarczająco dowodzą, że te osoby miały wystarczające ilości witaminy B12. Jest również godne podkreślenia, że byli oni tak długo na pełnej diecie wegetariańskiej z niewielkimi (1 osoba), lub bez klinicznych objawów niedoboru kobalaminy. W tych badaniach, nikt nie był świadomy objawów, szybkiego przemęczania się, cierpnięcia lub częstych infekcji górnych dróg oddechowych [3].

Crane et al. (1994, USA) pomierzyli poziomy witaminy B12 w osoczu u dorosłych, zdrowych wegan (1-28 lat na diecie wegańskiej), którzy nie brali dodatków z witaminą B12 lub wzbogaconych w witaminę B12, artykułów żywnościowych, co najmniej od roku. Wyniki zestawiono w tabeli 3-14.Tabela 3-14. Dane wg. Crane et al. (1994)

N

Osocze

B12 < 200 pg/mL

Osocze

B12 < 100 pg/mL

Osocze

B12 zakres

Bez sup. B12 więcej

niż 1 rok

76

47 (62%)

19%

41-615

Mleko sojowe wzbogacone B12

Przez 1 rok

20A

 

 

304-540

A - obejmowało osiem dzieci

 

Uczestnikom z niskimi poziomami witaminy B12 podawano doustnie witaminę B12. Poziomy witaminy B12 u niektórych z nich nie podniósł się, co doprowadziło do badań z dokładnym przeżuwaniem tabletek z witaminą B12, wspomniane w sekcji Żucie lub rozpuszczanie Suplementów pod językiem w Rozdziale 2: Źródła witaminy B12 dla WeganUczestnikom z niskimi poziomami witaminy B12 podawano doustnie witaminę B12. Poziomy witaminy B12 u niektórych z nich nie podniósł się, co doprowadziło do badań z dokładnym przeżuwaniem tabletek z witaminą B12, wspomniane w sekcji Żucie lub rozpuszczanie suplementów pod językiem zobacz 2 Źródła witaminy B12 dla Wegan

Crane et al. (1994) również przebadali poziomy metylomalonylu w moczu, u 29 dorosłych wegan, używających tabletek lub wzbogaconych w B12, artykułów spożywczych w poprzednim roku [4].

Oto wyniki:

11 osób wykazywało poziomy witaminy B12 poniżej 200 pg/mL.

Średnia Objętość Makrocytów (95.9 ? 5.5 fl) była wyraźnie większa niż u osób o wyższych poziomach witaminy B12.

7 osób z 11 wykazywało wysokie poziomy metylomalonylu.

Nikt nie miał normalnych poziomów witaminy B12, ale wszyscy mieli podwyższone poziomy metylomalonylu.

Jedna osoba, weganin od 5 lat, nie miał objawów niedoborów witaminy B12, pomimo niskich poziomów witaminy B12 w osoczu (90 pg/mL). Jakkolwiek, po miesiącu doustnej terapii witaminą B12, ta osoba zauważyła, że chroniczne niestrawności, występujące po posiłkach ustąpiły.

 

Medkova i inni (2001, Rosja) badało wegańskie osiedle na Syberii w 1993 roku [13,14]. Badacze stwierdzili, że weganie byli na diecie wegańskiej średnio od 2,2 lat a ich poziomy witaminy B12 były w normie. Tak mogło być z powodu wystarczających zapasów witaminy B12 w organizmie, nie podano dokładnych pomiarów.

 

Tungtrongchitr et al. (1993, Tailandia) przebadali 132 dorosłych Tailandczyków, wegetarian (64 mężczyzn, 68 kobiet) oraz 47 zdrowych nie-wegetarian. Wegetarianie nie spożywali artykułów pochodzenia zwierzęcego. Poziomy w osoczu zestawiono w tabeli 4-14.Tabela 4-14. Dane wg. Tungtrongchitr et al. (1993) [5]

Osocze B12

Osocze zakres B12 [pg/mL]

Mężczyźni NW

490

176-825

Kobiety NW

500

270-1400

Mężczyźni W

117

31-730

Kobiety W

153

22-460

NW ? nie-wegetarianie

W - wegetarianie

 

Stwierdzono pewne różnice, w wyglądzie czerwonych ciałek krwi, pomiędzy wegetarianami, a nie-wegetarianami. Poziomy witaminy B12 w osoczu, spadały wraz z ilością przebytych lat, na takiej diecie wegetariańskiej. Wegetarianie należący do grupy praktykującej pełny wegetarianizm, przez 6 lat, mieli szczególnie niskie poziomy witaminy B12, poziomy w osoczu wynosiły zaledwie 83-135 pg/mL [5].

 

Bar-Sella et al. [6] (1990, Izrael) porównywali 36 wegan (5-35 lat na diecie) z 36 nie-wegetarianami. Żaden z wegan nie używał suplementacji. Weganie mieli wyraźnie niższe poziomy witaminy B12 we krwi (164 vs 400 pg/mL). Żaden z nie-wegetarian nie miał niedoborów witaminy B12, ale 2 osoby były na granicy niedoboru. U nikogo nie stwierdzono patologicznych zmian we krwi. Czterech wegan w przeszłości, cierpiało na bóle mięśni, bóle nóg, trudności ze skupieniem uwagi. W tabeli 5-14 podano poziomy witaminy B12 w osoczu: 3 z 4 osób, wykazało wyraźną poprawę po otrzymaniu zastrzyków z witaminą B12, odnotowano wzrost poziomów B12 w osoczu tj. ponad 200 pg/mL [6]. Wyniki zestawiono w tabeli 5-14.Tabela 5-14. Poziomy witaminy B12 u 4 wegan (w przeszłości cierpieli na problemy z unerwieniem) [6]

Osoby

1-sza

2-ga

3-cia

4-ta

Wiek

56

64

40

57

Poziom B12 w osoczu (pg/mL)

65

84

89

90

 

Areekul et al. [7] (1988, Tailandia) stwierdzili wyraźną różnicę, pomiędzy poziomami witaminy B12 (62 ? 78 pg/mL) u zdrowo wyglądających 29 wegetarian oraz 60 nie-wegetarian (629 ?160 pg/m). Ośmiu wegetarian miało poziomy witaminy B12, poniżej zakresów czułości metody, zaledwie dwóch wegetarian, miało poziomy witaminy B12, powyżej 200pg/mL. Badacze nie wspominali nic, o pobieraniu przez niektórych wegetarian, suplementacji z witaminą B12, ale wydaje się, że raczej tego nie robili.

 

Weganie pobierający suplementację

Haddad et al. (1999, USA) [8] porównywali wegan z suplementacją B12 z nie-wegetarianami.

Oto wyniki w tabeli 6-14:

 

Tabela 6-14. Dane wg. Haddad et al. (1999) [8]

 

N

Lata na diecie Wege

N B12

SUPA,B

B12 (pg/mL)

N z

B12 < 203

osocze MMA
> 0,38 ?mol/L

1 z symptomów niedoboru B12

weganie

25

4,2 (1-25)

9

421 ? 169

3

5

10

NW

20

 

 

423 ? 134

0

0

 

NW ? Nie-wegetarianie

A ? wg. korespondencji z autorem
B ? niektórzy weganie konsumowali artykuły żywnościowe z dodatkiem witaminy B12
SUP ? Suplementacja

MMA- Metylomalonyl

 

 

Nie stwierdzono większych różnic w poziomach homocysteiny, pomiędzy obiema grupami. Stwierdzono powiązanie pomiędzy suplementacją witaminą B12, a poziomami B12 w osoczu, lecz brak takiego powiązania, z poziomami metylomalonylu. Z prywatnej korespondencji z autorem, dowiedziałem się, że niektórzy weganie, nie pobierali regularnie suplementów z witaminą B12, a niektórzy z nich, dopiero co zaczęli przyjmować suplementację B12. Poziomy B12 we krwi, odnoszą się do obecnego pobierania, natomiast poziomy metylomalonylu, wymagają dłuższego okresu, aby uległy obniżeniu [8].

Harman & Parnell (1998, Nowa Zelandia) [9], porównywali 24 dorosłych wegetarian Adwentystów Dnia Siódmego (włączając w to wegan; liczby nie podano) z 23 nie-wegetarininami. Niektórzy wegetarianie spożywali suplementy z witaminą B12 oraz brali zastrzyki. Oto wyniki w tabeli 7-14:

 

 

Tabela 7-14. Dane wg. Harman & Parnell (1998)

 

Osocze B12 (pg/mL)

Mężczyźni wegetarianie

220 ? 103

Kobiety Wegetarianki

282 ? 132

Mężczyźni nie-wegetarianie

331 ? 142

Kobiety nie-wegetarianki

331 ? 167

 

 

Poziomy witaminy B12 nie różniły się wyraźnie pomiędzy tymi grupami [9].

Alexander et al. (1994, Nowa Zelandia) [10] przeprowadzili badania wśród 18 wegetarian:, Wyniki podano w tabeli 8-14:

 

Tabela 8-14. Poziomy witaminy B12 dane wg. Alexander et al. (1994) [10]

N

Dieta w latach

Osocze B12 (pg/mL)

Weganie

5

6,6 (1-12)

277

Lakto-owo-wegetarianie

13

> 5

229

 

 

Dodatkowe spostrzeżenia:

Sześć osób wykazywało poziomy witaminy B12, poniżej normy: 82, 86, 182, 190, 197 (pg/mL), nie określono czy należeli do wegetarian czy do lakto-owo-wegetarian. U nikogo nie stwierdzono anemii makrocytowej. U jednej kobiety z najniższymi poziomami B12, stwierdzono niedobory przenośnika IF.

Siedmiu wegetarian, pobierało suplementację witaminy B12, ale tylko jedna miała niskie poziomy B12, nie było to istotne odstępstwo od osób, nie zażywających suplementacji.

Właściwie to weganie mieli średnie wyższe poziomy witaminy B12 w osoczu, niż lakto-owo-wegetarianie [10].

 

Sanders et al. (1978, UK) (Tabela 9) porównał dorosłych wegan (bez udziału artykułów pochodzenia zwierzęcego, co najmniej 1 rok, średnia 8 lat) byli to członkowie: The Vegan Society (UK) skorelowane z nie-wegetarianami wg. płci oraz wieku. 18 wegan brało suplementację z witaminą B12, lub spożywało artykuły żywnościowe, z dodatkiem witaminy B12. Wyniki podano w tabeli 9-14.

 

Tabela 9. Dane wg. Sanders et al. (1978) [11]

 

Osocze B12 (pg/mL)

22 weganie

Średnio: 289 zakres: 120-675

22 Nie-wegetarianie

Średnio: 371 zakres: 250-775

 

5 wegan nie zażywało ani tabletek z witaminą B12, ani wzbogaconych w B12 artykułów. Wyniki podano w tabeli 10-14.

Powyższe dane świadczą o tym, że weganie biorący suplementację z witaminą B12, wykazywali wyższe poziomy witaminy B12 w osoczu [11].

 

 

Tabela 10-14. Dane wg. Sanders et al. (1978) [11]

Lata jako wegan

2

4

6

6

13

Osocze B12 (pg/mL)

200

225

230

180

120

 

 

Teksty źródłowe: Status B12 u dorosłych wegan

1. Lloyd-Wright Z, Allen N, Key TJ, Sanders TB. How prevalent is vitamin B12 deficiency among British vegetarians and vegans? Proceedings of the Nutrition Society. University of Sheffield, Sheffield, UK. 2001(Jul):174A.

2. Hokin BD, Butler T. Cyanocobalamin (vitamin B-12) status in Seventh-day Adventist ministers in Australia. Am J Clin Nutr. 1999 Sep;70(3 Suppl):576S-578S.

3. Crane MG, Register UD, Lukens RH, Gregory R. Cobalamin (CBL) studies on two total vegetarian (vegan) families. Vegetarian Nutrition. 1998; 2(3):87-92.

4 Crane MG, Sample C, Pathcett S, Register UD. "Vitamin B12 studies in total vegetarians (vegans). Journal of Nutritional Medicine.1994;4:419-430.

5. Tungtrongchitr R, Pongpaew P, Prayurahong B, Changbumrung S, Vudhivai N, Migasena P, Schelp FP. Vitamin B12, folic acid and haematological status of 132 Thai vegetarians. Int J Vitam Nutr Res. 1993;63(3):201-7.

6 Bar-Sella P, Rakover Y, Ratner D. Vitamin B12 and folate levels in long-term vegans. Isr J Med Sci. 1990;26:309-312.

7. Areekul S, Churdchu K, Pungpapong V. Serum folate, vitamin B12 and vitamin B12 binding protein in vegetarians. J Med Assoc Thai. 1988 May;71(5):253-7.

8. Haddad EH, Berk LS, Kettering JD, Hubbard RW, Peters WR. Dietary intake and biochemical, hematologic, and immune status of vegans compared with nonvegetarians. Am J Clin Nutr. 1999;70(suppl):586S-93S.

9. Harman SK, Parnell WR. The nutritional health of New Zealand vegetarian and non-vegetarian Seventh-day Adventists: selected vitamin, mineral and lipid levels. NZ Med J. 1998 Mar 27;111(1062):91-4.

10. Alexander D, Ball MJ, Mann J. Nutrient intake and haematological status of vegetarians and age-sex matched omnivores. European Journal of Clinical Nutrition. 1994;48:538-546.

11. Sanders TA, Ellis FR, Dickerson JW. Studies of vegans: the fatty acid composition. of plasma choline phosphoglycerides, erythrocytes, adipose tissue, and breast milk, and some indicators of susceptibility to ischemic heart disease in vegans and omnivore controls. Am J Clin Nutr. 1978 May;31(5):805-13.

12. Mądry E, Lisowska A, Grebowiec P, Walkowiak J. The impact of vegan diet on B-12 status in healthy omnivores: five-year prospective study. Acta Sci Pol Technol Aliment. 2012 Apr 2;11(2):209-12.

13. Medkova IL, Mosiakina LI, Biriukova LS. [Results of a dynamic study on the status of health and nutrition of a Siberian vegan settlement]. Vopr Pitan. 2001;70(4):7-12. Russian. (Abstract)

14. Medkova IL. Healthstudy in a Vegan settlement in Siberia, Russia. Accessed 4/26/2013

 

 

Poprawiony: niedziela, 19 kwietnia 2015 19:34