header
8. ANALOGI WITAMINY B12 PDF Drukuj E-mail
Wpisał surawka   
piątek, 16 grudnia 2011 13:41

8. ANALOGI WITAMINY B12

 

Aktywne i nieaktywne analogi witaminy B12.

Witamina B12 jest koenzymem, potrzebnym niektórym enzymom, aby wykonywały powierzone im zadania tj. przekształcenia jednej cząsteczki w inną.

 

Jak na witaminę, witamina B12 jest stosunkowo dużą cząsteczką. Część centralna jest znana jako układ korynowy z wbudowanym atomem kobaltu. Układ korynowy, przypomina strukturalnie hem w hemoglobinie, w hemie wbudowany jest atom żelaza. Jakakolwiek molekuła, posiadająca układ korynowy jest zwana korynoidem.

 

Układ korynowy oraz inne atomy wchodzące w skład kobalaminy, stanowią część witaminy B12. Jest wiele różnych kobalamin, nazwy związane są z tym, z czym są one powiązane. Dla przykładu: metylkobalamina jest to kobalamina z grupą metylową (B12-CH3).

 

Jedynie dwa rodzaje kobalaminy są aktywne jako koenzymy w ustroju ludzkim: adenozylokobalamina oraz metylokobalamina. Ustrój ma możliwości przekształcić zaledwie niektóre formy kobalaminy, w te dwie aktywne formy.

 

Cyjanokobalamina (CN-B12) jest formą najczęściej używaną w suplementach oraz w artykułach spożywczych, wzbogaconych w witaminę B12; jest formą najbardziej stabilną. Ilość cyjanku, pochodzącego z takich małych ilości B12, jest na tyle mała, że nie ma to żadnych efektów szkodliwych, za wyjątkiem ludzi z defektami metabolicznymi, zobacz: [28. Załącznik: Osoby które nie powinny pobierać cyjanokobalaminy]. Większość ludzi z łatwością przekształca cyjanokobalaminę, w aktywne formy występujące w koenzymach [1].

Hydroxykobalamina (HO-B12) jest również powszechna w pokarmie oraz w ustroju; ta forma może być również przekształcona w koenzymy B12.

Wszystkie korynoidy (włączając w to kobalaminę) są uważane za analogi witaminy B12. Wiele korynoidów, a nawet niektóre kobalaminy, są nieużyteczne dla enzymów występujących w ustroju człowieka. Tego rodzaju analogi, uważane są za nieaktywne formy witaminy B12, zobacz: Diagram 7-1.

 

 

Diagram 7-1 Analogi witaminy B12Około 1/3 korynoidów u przeciętnego człowieka, to nieaktywne analogi witaminy B12, pozostałe uważane są za aktywne analogi [2].

 

W tym opracowaniu, za wyjątkiem miejsc gdzie to podkreślono, witamina B12 odnosi się do aktywnych analogów witaminy B12.

 

Witamina B12 w pokarmach zwierzęcych

W pokarmach pochodzenia zwierzęcego, witamina B12 jest obudowana łańcuchami białkowymi, jest częściowo chroniona przed światłem, na które jest bardzo wrażliwa [4].

W większości przypadków, witamina B12 występuje w formie adenozylokobalaminy oraz hydroksykobalaminy. W mleku krowim, występuje głównie w formie adenozylokobalaminy, ale w proszku mlecznym jest w większości w formie hydroksykobalaminy, ze śladowymi ilościami cyjanokobalaminy. Żółtko oraz sardynki, zawierają w większości, formę metylokobalaminową [4].

 

Nieaktywne analogi: Bardziej przeszkadzające niż nieużyteczne

Carmel i inni [3] (1988, Stany Zjednoczone) zbadał 364 pacjentów, z niskimi poziomami witaminy B12. Oba białka przenoszące B12 zarówno R-białko oraz przenośnik IF (inna nazwa to czynnik Castle?a), zostały pomierzone dla ustalenia poziomów witaminy B12. Używając zaledwie jednej z metod, zarówno aktywne jak i nieaktywne analogi witaminy B12, mogły być pomierzone.

Oto wyniki:

Pacjenci z problemami neurologicznymi, mają wyraźnie większy odsetek nieaktywnych analogów witaminy B12 (wykazały to różnice pomiędzy obu metodami), w stosunku do pacjentów z problemami dotyczącymi krwi.

33 na 76 pacjentów z objawami neurologicznymi, miało normalne poziomy witaminy B12, zgodnie z metodą opartą na przenośniku R (R-białko). Natomiast gdy pomiary wykonano wg. przenośnika IF, pacjenci wykazywali znacznie niższe poziomy witaminy B12.

Próby oparte na R-białku były bardziej poprawnym wskaźnikiem, u pacjentów cierpiących na problemy związane z krwią.

Opierając się na wynikach powyższych badań, można stwierdzić, że jeden z dwóch poniższych wniosków jest prawdziwy:

Niektóre analogi witaminy B12, mogą być szkodliwe dla układu nerwowego

Niektóre analogi witaminy B12, mogą być aktywne w szpiku kostnym, produkującym komórki krwi, ale nieaktywne w tkance nerwowej.

 

Pozbywanie się nieaktywnych analogów B12.

Istnieją praktycznie trzy białka przenośnikowe, transportujące analogi witaminy B12 [5].

Przenośnik IF, który przenosi analogi B12 ze światła jelita do komórek wyściółkowych jelita w końcowym odcinku jelita cienkiego. Ten przenośnik ma niskie powinowactwo, do nieaktywnych analogów B12.

Transkobalamina ? przenosi wchodzące do komórek analogi B12, do pozostałych komórek organizmu. Ten przenośnik ma również niskie powinowactwo do nieaktywnych analogów witaminy B12.

Haptokoryna- przenosi wchodzące analogi B12 do komórek wątroby. Ten przenośnik ma wysokie powinowactwo do nieaktywnych analogów B12. Haptokoryna przenosi analogi B12 do wątroby, z której zostają one wydalone wraz z moczem i kałem (żółcią) [5]. Aktywne analogi B12 są uwalniane do krwi [5], tam zostają przechwytywane przez transkobalaminę.

 

Teksty źródłowe: Analogi witaminy B12

1. Herbert V. Vitamin B-12: plant sources, requirements, and assay. Am J Clin Nutr. 1988;48:852-8.

2. Herbert V. Staging vitamin B-12 (kobalamin) status in vegetarians. Am J Clin Nutr. 1994 May;59(5 Suppl):1213S-1222S.

3. Carmel R, Karnaze DS, Weiner JM. Neurologic abnormalities in kobalamin deficiency are associated with higher kobalamin ?analogue? values than are hematologic abnormalities. J Lab Clin Med. 1988 Jan;111(1):57-62.

4. Linnell JC, Matthews DM. Kobalamin metabolism and its clinical aspects. Clin Sci (Lond). 1984 Feb;66(2):113-21.

5. Allen RH, Stabler SP. Identification and quantitation of cobalamin and cobalamin analogues in human feces. Am J Clin Nutr. 2008 May;87(5):1324-35.

 

Poprawiony: niedziela, 19 kwietnia 2015 17:43